Súvisiace materiály

Zvuk

Lekcia sa skladá z

Zvuk

Zvuk

Amplitúda a frekvencia zvuku

Amplitúda a frekvencia zvuku

Šírenie zvuku

Šírenie zvuku

Vlnová dĺžka

Vlnová dĺžka

Nadzvukové lety

Nadzvukové lety

Ozvena a dozvuk

Ozvena

Rezonancia