Súvisiace materiály

Infrazvuk a ultrazvuk

Lekcia sa skladá z

Ucho

Rozsah počuteľnosti

Infrazvuk

Ultrazvuk

Využitie ultrazvuku

Echolokácia