Súvisiace materiály

Interferencia zvukových vĺn

Lekcia sa skladá z

Zvuk + zvuk = ticho

Kmitanie struny

Harmonické kmitanie

Stojatá vlna v píšťale

Rázy

Frekvencia rázov