Súvisiace materiály

Kmitanie

Lekcia sa skladá z

Výsledná sila v harmonickom pohybe

Harmonický pohyb

Periodické pohyby

Opis kmitov

Od čoho závisí perióda kmitania?

Od čoho závisí perióda kmitania?

Disk a závažie

Fáza kmitania

Kyvadlo

Amplitúda a perióda kmitania

Amplitúda a perióda kmitania

Kmitanie v dvoch rovinách

Kmitanie lievika

Kmitanie v dvoch rovinách