Súvisiace materiály

Kmitanie

Lekcia sa skladá z

Harmonický pohyb

Opis kmitov

Od čoho závisí perióda kmitania?

Fáza kmitania

Kyvadlo

Amplitúda a perióda kmitania

Kmitanie v dvoch rovinách