Súvisiace materiály

Zvuk

Lekcia sa skladá z

Ako sa šíri zvuk

Vibrácia

Zvukové vlny

Energia a amplitúda

Výška a frekvencia