Súvisiace materiály

Živočíchy – stavovce

Lekcia sa skladá z

Zjednodušená klasifikácia chordátov

Yunnanozoon

Kopijovec - typický zástupca kopijovcov

Kopijovec

Mihuľa - typická kruhoústnica

Sliznatka

Kopijovce a kruhoústnice

Kostra ryby

Bahník

Drsnokožce a kostnaté ryby

Drsnokožce (Chondrichthyes) a ryby (Pisces)

Lalokoplutvé ryby

Stavba kostry prednej končatiny žaby

Prispôsobenie sa žaby na život vo vodnom a suchozemskom prostredí

Vývinové štádiá žaby

Orgány žaby

Štádiá vývinu žaby

Prispôsobenie sa plazov na suchozemský život

Stavba vajca plazov

Vodná korytnačka

Koža

Pľúca

Plazy (Stavovce: Reptilia)

Plazy

Stavba prednej voľnej končatiny vtáka

Prispôsobenie sa vtákov na lietanie

Vtáky (Stavovce: Aves)

Charakteristika cicavcov

Sluchové kostičky v uchu cicavcov

Cicavce (Stavovce: Mammalia)

Stavovce - nervová sústava

Stavovce - evolučný vývoj