Súvisiace materiály

Použitie elektromagnetických síl

Lekcia sa skladá z

Dvojica síl

Dvojica síl

Otáčanie a rovnovážna poloha

Otáčanie a rovnovážna poloha

Ampérmeter

Ampérmeter

Komutátor

Komutátor

Hybnosť dvojice síl

Hybnosť dvojice síl

Rotor

Rotor

Motor na jednosmerný prúd

Motor na jednosmerný prúd