Súvisiace materiály

Elektrický prúd

Lekcia sa skladá z

Veľkosť elektrického prúdu

Veľkosť elektrického prúdu

Kam umiestniť ampérmeter a kam pripojiť spínač

Pohľad zblízka na prúd

Prúd v kvapalinách

Prúd v kvapalinách

Prúd v plynoch

Prúd v plynoch

Kam umiestniť ampérmeter a kam pripojiť spínač