Súvisiace materiály

Štruktúra tuhých látok

Lekcia sa skladá z

Kovové kryštály

Iónové kryštály

Molekulové kryštály

Kovalentné kryštály (kryštály s polymérnou štruktúrou)

Amorfné látky