Súvisiace materiály

Štruktúra tuhých látok

Lekcia sa skladá z

Štruktúra kovových kryštálov

Vlastnosti kovov

Kovové kryštály

Štruktúra iónových kryštálov

Teplota topenia a mechanické vlastnosti

Vodivosť a rozpustnosť vo vode

Iónové kryštály

Mačacie zlato

Štruktúra a vlastnosti molekulových kryštálov

Molekulové kryštály

Amoniak

Formaldehyd

Síra

Kovalentné kryštály (kryštály s polymérnou štruktúrou)

Alotropické modifikácie uhlíka

Kovalentné kryštály ako drahokamy

Kovalentné kryštály

Karáty

Sklo

Kosoštvorcová síra

Amorfné látky