Súvisiace materiály

Dôkazové reakcie iónov

Lekcia sa skladá z

Plameňová skúška

Reakcie niektorých katiónov s roztokmi hydroxidov

Dôkaz amónneho katiónu

Dôkaz uhličitanového aniónu

Dôkaz síranových a siričitanových aniónov

Dôkaz halogenidových aniónov