Súvisiace materiály

Biogeochemické cykly

Lekcia sa skladá z

Čo je biogeochemický cyklus?

Kolobeh vody

Kolobeh uhlíka

Kolobeh kyslíka

Kolobeh dusíka

Kolobeh fosforu