Súvisiace materiály

Biogeochemické cykly

Lekcia sa skladá z

Biogeochemický cyklus v potravovom reťazci

Čo je biogeochemický cyklus?

Producenty a konzumenty

Konzumenty a dekompozítory

Producenty a dekompozítory

Dekompozítory

Premena hmoty v biogeochemickom cykle

Rýchlosť vyparovania vody

Obeh vody nad oceánmi a pevninou

Kolobeh uhlíka

Procesy zahrnuté v kolobehu uhlíka

Metán – ďalšia zložka kolobehu uhlíka

Kolobeh kyslíka a živé organizmy

Fotosyntéza a dýchanie

Kolobeh dusíka

Procesy zahrnuté v kolobehu dusíka

Mäsožravé rastliny

Premena dusíka baktériami

Obeh fosforu v prostredí

Kolobeh fosforu

Vplyv umelých hnojív

Štádiá kolobehu fosforu

Použite fosfátových minerálov v hospodárstve

Kolobeh kyslíka