Súvisiace materiály

Amoniak a kyselina dusičná

Lekcia sa skladá z

Výskyt dusíka

Inertný plyn

Žiarovky

Tekutý dusík

Dusík

Choroba z dekompresie

Molekula amoniaku

Amoniak

pH vodného roztoku amoniaku

Rozpustnosť amoniaku vo vode

Amoniak

Použitie amoniaku

Faktory, ktoré ovplyvňujú priebeh reakcie syntézy amoniaku

Tlak

Teplota

Príprava amoniaku z prvkov, z ktorých sa skladá

Vlastnosti kyseliny dusičnej

Lúčavka kráľovská

Dusičnan strieborný

Čílsky liadok

Kyselina dusičná

Pušný prach

Výroba kyseliny dusičnej

Teória výťažnosti reakcie

Príprava kyseliny dusičnej v priemyselnom rozsahu

Nitro-zlúčeniny

Príprava kyseliny dusičnej a výťažnosť  tejto reakcie

Syntéza amoniaku