Súvisiace materiály

Amoniak a kyselina dusičná

Lekcia sa skladá z

Dusík

Amoniak

Príprava amoniaku z prvkov, z ktorých sa skladá

Kyselina dusičná

Príprava kyseliny dusičnej a výťažnosť tejto reakcie