Súvisiace materiály

Vlastnosti zásad

Lekcia sa skladá z

Najčastejšie používané hydroxidy

Názvoslovie hydroxidov

Objavovanie zásad

Deštruktívne vlastnosti hydroxidu sodného

Vlastnosti hydroxidu draselného

Hygroskopické vlastnosti hydroxidu sodného

Vlastnosti zásad

Použitie hydroxidu vápenatého

Použitie hydroxidu sodného

Použitie zásad

Použitie hydroxidu horečnatého

Použitie hydroxidu draselného

Disociácia hydroxidu sodného

Typy väzieb v hydroxidoch kovov

Disociácia zásad

Rozpúšťanie amoniaku vo vode

Ďalšia zásada – amoniak

Disociácia silnej zásady

Disociácia slabej zásady

Vodivosť elektrického prúdu v zásadách

Vodné roztoky zásad

Nie všetky hydroxidy kovov sú zásady

Nie všetky hydroxidy kovov sú zásady