Súvisiace materiály

Reakcie výmeny ligandov

Lekcia sa skladá z

Konštanta stability komplexu

Reakcie vodných iónov s amoniakom

Chloridový anión ako ligand

Komplexy s viacväzbovými ligandami

Vznik komplexu a rozpustnosť iónových zlúčenín