Súvisiace materiály

Reakcie výmeny ligandov

Lekcia sa skladá z

Rovnováha tvorby komplexu a konštanta stability

Konštanta stability komplexu

Komplexy striebra

Reakcia amoniaku s vodnými komplexnými iónmi

Osemstenné ammínkomplexy

Ammínkomplexy s inou štruktúrou

Reakcie vodných iónov s amoniakom

Chlorokomplexy

Tetrachlorometalátové ióny

Lúčavka kráľovská

Chloridový ión ako ligand

Koordinačné číslo v komplexe

Komplex železa(III) so šesťmocným ligandom EDTA

Štruktúra komplexov s viacväzbovými ligandami

Stabilita komplexov s viacväzbovými ligandami

EDTA

Komplexy s viacväzbovými ligandami

Rozpustnosť halogenidov striebra v roztoku amoniaku

Odolnosť hliníka voči kyselinám

Tvorba komplexov a rozpustnosť iónových zlúčenín