Súvisiace materiály

Bielkoviny/Proteíny

Lekcia sa skladá z

Všeobecný vzorec aminokyselín

Aminokyseliny v rastlinách a živočíšnych organizmoch

Prírodné aminokyseliny

Aminokyseliny

Peptidová väzba

Polypeptidy a bielkoviny

Stavba polypeptidov

Výskyt a funkcia bielkovín

Štruktúra bielkovín

Vplyv troch rôznych faktorov na bielkoviny

Xantoproteínová reakcia

Zisťovanie bielkovín