Súvisiace materiály

Bielkoviny/Proteíny

Lekcia sa skladá z

Aminokyseliny

Peptidové väzby, polypeptidy a bielkoviny

Výskyt a funkcia bielkovín

Štruktúra bielkovín

Denaturácia bielkovín

Zisťovanie bielkovín