Súvisiace materiály

Chemické zloženie buniek

Lekcia sa skladá z

Prvky života

Voda

Bielkoviny – molekuly života

Enzýmy

Lipidy - zdroj energie bunky

Lipidy - stavebné zložky membrán

Sacharidy – stavba, prítomnosť a funkcia v živých organizmoch

Sacharidy - ako zásobné látky a stavebné zložky

Aminokyseliny – základné jednotky bielkovín