Súvisiace materiály

Proteíny/bielkoviny

Lekcia sa skladá z

Bielkoviny - molekuly, ktoré umožňujú život

Aminokyseliny

Všeobecný vzorec aminokyseliny

Štruktúra aminokyseliny

Neutrálne nepolárne aminokyseliny

Neutrálne polárne aminokyseliny

Bázické aminokyseliny

Kyslé aminokyseliny

Delenie aminokyselín

Vytvorenie peptidovej väzby

Primárna štruktúra bielkovín

Primárna štruktúra bielkovín - aminokyselinová sekvencia

Sekundárna štruktúra bielkovín – α-helix

Sekundárna štruktúra bielkovín – β-skladaný list

Vlastnosti α-helixu a β-skladaného listu.

Väzby, ktoré prispievajú k vzniku terciárnej štruktúry

Štruktúra inzulínu – peptidového hormónu

Štruktúra hemoglobínu

Kvartérna štruktúra bielkovín - kombinácia podjednotiek