Súvisiace materiály

Proteíny/bielkoviny

Lekcia sa skladá z

Bielkoviny - molekuly, ktoré umožňujú život

Aminokyseliny - základná zložka bielkovín

Delenie aminokyselín

Väzby medzi aminokyselinami - peptidové väzby

Primárna štruktúra bielkovín - aminokyselinová sekvencia

Sekundárna štruktúra bielkovín - α-helix a β-skladaný list

Terciárna štruktúra bielkovín - presná špirála

Kvartérna štruktúra bielkovín - kombinácia podjednotiek