Súvisiace materiály

Aminokyseliny

Lekcia sa skladá z

Aminokyselina

Alfa, beta a gama-aminokyseliny

Amfióny

Štruktúra aminokyselín

2O proteinogénnych aminokyselín

Identifikácia aminokyselín v bielkovinách

Aminokyseliny v prírode

Aminokyseliny v proteínoch

Systematické názvy aminokyselín

Stereoizoméry

Asymetrický atóm uhlíka a chiralita

Optické antipódy aminokyselín L-radu a D-radu

Polarizované svetlo a optická aktivita

Optická izoméria aminokyselín

Vlastnosti fenylalanínu

Rozpustnosť vo vode

Skupenstvo

Vlastnosti aminokyselín

Aminokyselina pri rôznych hodnotách pH

Izoelektrické body alfa-aminokyselín

Izoelektrický bod a štruktúra glycínu

Aminokyseliny s nepolárnymi skupinami vo vedľajšom reťazci

Aminokyselina s viacerými karboxylovými skupinami a aminoskupinami vo vedľajšom reťazci

Izoelektrický bod

Elektroforéza aminokyselín

Oddeľovanie aminokyselín

Elektroforéza aminokyselín

Vznik peptidu

Štruktúra peptidového reťazca

Peptidová väzba

Skratky tetrapeptidov