Súvisiace materiály

Aminokyseliny

Lekcia sa skladá z

Štruktúra aminokyselín

Aminokyseliny v bielkovinách

Optická izoméria aminokyselín

Vlastnosti aminokyselín

Izoelektrický bod

Elektroforéza aminokyselín

Peptidová väzba