Súvisiace materiály

Organické molekuly

Lekcia sa skladá z

Rôznorodosť organických molekúl

Pôvod života

Organické zlúčeniny a život

Organická chémia

Vitalizmus

Hranice medzi organickou a anorganickou chémiou

Organické zlúčeniny v súčasnosti

Organické a anorganické zlúčeniny

Priemerné väzbové entalpie pre niektoré väzby medzi rovnakými atómami

Sila väzby uhlík-uhlík

Väzby uhlík–uhlík

Silikóny

Typ hybridizácie atómov uhlíka

Jednoduchá väzba uhlík–uhlík

Násobná väzba uhlík–uhlík

Typy hybridizácií a valenčné uhly

Rovinná molekula

Stechiometrický, molekulový a všeobecný vzorec

Vzorce organických zlúčenín. Časť I.

Rôzne štruktúrne vzorce octanu etylového

Rozšírené vzorce

Racionálne a kostrové vzorce

Estetické organické molekuly

Vzorce organických zlúčenín. Časť II.

Vzorec zlúčeniny