Súvisiace materiály

Organické molekuly

Lekcia sa skladá z

Organická chémia

Organické a anorganické zlúčeniny

Väzby uhlík–uhlík

Tvary organických molekúl

Vzorce organických zlúčenín. Časť I.

Vzorce organických zlúčenín. Časť II.