Súvisiace materiály

Chemické vlastnosti s-prvkov

Lekcia sa skladá z

Reaktivita kovov s-prvkov (1)

Reaktivita kovov s-prvkov (2)

Iónový charakter zlúčenín kovov s-prvkov

Reakcie medzi kovmi 1. a 2. skupiny s vodou

Výpočty týkajúce sa reakcie kovov a vody

Oxidy kovov 1. a 2. skupiny

Sírany kovov 1. a 2. skupiny

Stálosť uhličitanov kovov alkalických zemín

Neobvyklé vlastnosti berýlia