Súvisiace materiály

Dýchacia sústava

Lekcia sa skladá z

Výmena plynov v alveolách

Mechanizmus dýchania

Zloženie vdychovaného a vydychovaného vzduchu