Súvisiace materiály

Dýchacia sústava

Lekcia sa skladá z

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava človeka

Výmena plynov u ľudí

Nosná dutina

Hltan

Hrtan

Priedušnica

Priedušky

Priedušničky

Pľúca

Obrázok dýchacích ciest

Dýchacia sústava

Výmena plynov medzi pľúcami a krvou

Výmena plynov v alveolách

Účinok kyslíka a oxidu uhličitého na dýchaciu sústavu

Účinok svalových receptorov na dýchaciu sústavu

Účinok emócií a fyzickej námahy na dýchaciu sústavu

Účinok vonkajších faktorov na dýchaciu sústavu

Mechanizmus dýchania

Dýchací proces

Zloženie vdychovaného a vydychovaného vzduchu

Ochorenia dýchacej sústavy

Pľúca fajčiara