Súvisiace materiály

Plyny, kvapaliny a tuhé látky

Lekcia sa skladá z

Skupenstvá látky

Látka

Čo sú plyny?

Plyny

Správanie kvapaliny

Kvapaliny

Tvar tuhej látky

Tuhé látky

Rozličné štruktúry

Kryštály

Alotropické modifikácie kryštálov

Monokryštály, polykryštály a amorfné látky

Kryštály a amorfné materiály