Súvisiace materiály

Plyny, kvapaliny a tuhé látky

Lekcia sa skladá z

Látka

Plyny

Kvapaliny

Tuhé látky

Kryštály

Alotropia

Kryštály a amorfné materiály