Súvisiace materiály

Názvoslovie organických zlúčenín

Lekcia sa skladá z

Klasifikácia organických zlúčenín

Homologické rady

Všeobecné pravidlá názvoslovia organických zlúčenín

Názvy základných uhľovodíkov

Alkylové skupiny

Charakteristické skupiny

Využitie pravidiel IUPAC v názvosloví organických zlúčenín