Súvisiace materiály

Názvoslovie organických zlúčenín

Lekcia sa skladá z

Klasifikácia podľa typu uhlíkového reťazca

Klasifikácia podľa typu prítomnej charakteristickej skupiny

Bežné charakteristické skupiny a skupiny organických zlúčenín

Klasifikácia organických zlúčenín

Homologické rady

Homologické rady

Názvy organických zlúčenín vyjadrujú ich štruktúru

Všeobecné pravidlá názvoslovia organických zlúčenín

Typy základných uhľovodíkov

Názvy alkánov

Názvy cykloalkánov a arénov

Názvy základných alkánov, cykloalkánov a arénov

Názvy základných uhľovodíkov

Alkylové skupiny ako vedľajšie substituenty

Číslovanie atómov uhlíka

Názvy a predpony

Alkylové skupiny

Názvy IUPAC

Predpony a prípony bežných charakteristických skupín

Pomenovanie zlúčenín, ktoré obsahujú charakteristické skupiny

Priorita charakteristických skupín

Charakteristické skupiny

Charakteristické skupiny

Využitie pravidiel IUPAC v názvosloví organických zlúčenín