Súvisiace materiály

Alkoholy

Lekcia sa skladá z

Etanol

Alkoholy, ktoré obsahujú jednu hydroxylovú skupinu

Čo sú to alkoholy?

Názvoslovie alkoholov

Zlúčeniny obsahujúce -OH skupinu

Názvoslovie alkoholov

Molekula bután-2-olu

Hydratácia eténu

Kvasenie cukrov

Získavanie etanolu

Rozpúšťadlo

Palivo

Alkoholické nápoje

Vplyvy etanolu a metanolu na ľudské telo

Využitie etanolu

Koncentrácia alkoholu v krvi

Fyzikálne vlastnosti etanolu

Fyzikálne a chemické vlastnosti etanolu

Propán-1,2,3-triol

Alkoholy s dvomi a viacerými hydroxylovými skupinami

Alkoholy s dvomi a viacerými hydroxylovými skupinami