Súvisiace materiály

Alkoholy

Lekcia sa skladá z

Deriváty uhľovodíkov, ktoré obsahujú skupinu -OH

Štruktúra molekúl alkoholov

Pravidlá názvoslovia alkoholov

Primárne, sekundárne a terciárne alkoholy (1)

Primárne, sekundárne a terciárne alkoholy (2)

Väzby v alkoholoch

Teploty varu alkoholov

Rozpustnosť alkoholov vo vode