Materiál patrí do

Enzýmy - biologické katalyzátory