Súvisiace materiály

Izoméria alkánov

Lekcia sa skladá z

Izoméry butánu

Izoméria

Čo je to izoméria?

Izoméry

Alkylové skupiny

Alkylové skupiny

Metylová skupina

Všeobecný vzorec pre alkylové skupiny

Názvoslovie rozvetvených uhľovodíkov

Názvoslovie rozvetvených alkánov. Substituenty

Zlúčeniny, ktoré obsahujú viac ako jeden substituent rovnakého typu

Názvoslovie rozvetvených alkánov. Substituenty rovnakého typu

Alkány, ktoré obsahujú rôzne typy substituentov

Názvoslovie rozvetvených alkánov. Substituenty rôznych typov

Teploty varu alkánov s priamym reťazcom a ich izomérov

Teploty varu alkánov s priamym reťazcom a ich izomérov

Fyzikálne vlastnosti nerozvetvených a rozvetvených alkánov