Súvisiace materiály

Alkány

Lekcia sa skladá z

Organická zlúčenina

Čím sa zaoberá organická chémia?

Počet väzieb atómu uhlíka v organických zlúčeninách

Čo je organická chémia?

Štruktúra uhľovodíkov

Uhľovodíky

Organické zlúčeniny

Štruktúra alkánov

Alkány

Priamy uhlíkový reťazec

Homologický rad alkánov

Názvoslovie alkánov

Názvoslovie alkánov. Homologické rady

Body varu a body topenia niektorých alkánov

Fyzikálne skupenstvá alkánov

Fyzikálne vlastnosti alkánov

Miešanie pentánu s hexánom

Chemické vlastnosti alkánov

Horenie metánu