Súvisiace materiály

Alkány

Lekcia sa skladá z

Čo je organická chémia?

Uhľovodíky

Alkány

Názvoslovie alkánov. Homologické rady.

Fyzikálne vlastnosti alkánov

Chemické vlastnosti alkánov