Súvisiace materiály

Chémia alkánov a cykloalkánov

Lekcia sa skladá z

Inertnosť alkánov

Spaľovanie alkánov

Homolytické štiepenie väzby C–C

Radikálová substitúcia - mechanizmus

Reakcia alkánov s halogénmi

Príprava alkánov

Chemické vlastnosti a syntéza cykloalkánov