Súvisiace materiály

Alkány a cykloalkány

Lekcia sa skladá z

Zlúčeniny uhlíka

Faktory, ktoré objasňujú obrovský počet zlúčenín         s obsahom uhlíka

Uhlík – jedinečný chemický prvok

Uhlík – jedinečný chemický prvok

Alkány

Štruktúra najjednoduchších alkánov

Štruktúra alkánov (1)

Homologické rady alkánov

Izoméria alkánov

Skrátené štruktúrne vzorce alkánov

Štruktúra alkánov (2)

Názvoslovie nerozvetvených alkánov podľa IUPAC

Názvoslovie jednoduchých alkylových skupín podľa IUPAC

Názvoslovie rozvetvených alkánov podľa IUPAC

Názvoslovie alkánov

Názvoslovie rozvetvených alkylových skupín podľa IUPAC

Primárne, sekundárne alebo terciárne alkylové skupiny

Rozvetvené alkylové skupiny

Názvoslovie cykloalkánov podľa IUPAC

Vnútorná deformácia cykloalkánov

Cykloalkány

Teplota varu nerozvetvených alkánov a cykloalkánov

Teplota varu alkánov

Teploty varu rozvetvených alkánov

Teploty topenia nerozvetvených alkánov

Rozpustnosť alkánov

Ďalšie fyzikálne vlastnosti alkánov

Hustota nerozvetvených alkánov