Súvisiace materiály

Alkány a cykloalkány

Lekcia sa skladá z

Uhlík – jedinečný chemický prvok

Štruktúra alkánov (1)

Štruktúra alkánov (2)

Názvoslovie alkánov

Rozvetvené alkylové skupiny

Cykloalkány

Teplota varu alkánov

Ďalšie fyzikálne vlastnosti alkánov