Súvisiace materiály

Izoméria alkánov

Lekcia sa skladá z

Čo je to izoméria?

Alkylové skupiny

Názvoslovie rozvetvených alkánov. Substituenty

Názvoslovie rozvetvených alkánov. Substituenty rovnakého typu

Názvoslovie rozvetvených alkánov. Substituenty rôznych typov

Fyzikálne vlastnosti nerozvetvených a rozvetvených alkánov