Súvisiace materiály

Reakcie alkalických kovov

Lekcia sa skladá z

Reakcia sodíka a vody

Reakcie alkalických kovov s vodou

Horenie sodíka v chlóre

Ako vzniká kryštál chloridu sodného?

Názvy halogenidov

Skúmanie rozpustnosti halogenidov alkalických kovov

Štruktúra halogenidov alkalických kovov

Vlastnosti halogenidov

Reakcia lítia s kyslíkom

Štruktúra oxidov alkalických kovov

Reakcie alkalických kovov s kyslíkom

Zásadité vlastnosti oxidov alkalických kovov

Zásadité vlastnosti oxidov alkalických kovov

Štruktúra hydroxidov alkalických kovov

Neutralizácia kyseliny hydroxidom sodným

Zásadité vlastnosti hydroxidov alkalických kovov

Využitie zlúčenín alkalických kovov

Využitie zlúčenín alkalických kovov

Ďalšie využitie alkalických kovov a ich zlúčenín