Súvisiace materiály

Reakcie alkalických kovov

Lekcia sa skladá z

Reakcie alkalických kovov s vodou

Reakcie alkalických kovov s halogénmi

Vlastnosti halogenidov

Reakcie alkalických kovov s kyslíkom

Základné vlastnosti oxidov alkalických kovov

Základné vlastnosti hydroxidov alkalických kovov

Využitie zlúčenín alkalických kovov