Súvisiace materiály

Alkalické kovy

Lekcia sa skladá z

Zlúčeniny alkalických kovov, ktoré sa vyskytujú v prírode

Alkalické kovy

Elektrónová konfigurácia atómov I.A skupiny

Elektrónová konfigurácia

Určenie atómových polomerov

Atómové polomery alkalických kovov

Atómové polomery

Atómové polomery alkalických kovov

Zmena vlastností alkalických kovov v skupine

Zistenie hustoty lítia

Hustota alkalických kovov

Hustota alkalických kovov

Skúmanie reaktivity sodíka

Reaktivita alkalických kovov a ich umiestnenie v periodickej sústave prvkov