Súvisiace materiály

Alkény

Lekcia sa skladá z

Využitie eténu a iných alkénov

Priemyselná výroba eténu

Význam eténu a iných alkénov

Význam eténu a iných alkénov

Stereochémia väzby C=C v eténe

sp2 hybridizácia

Hybridizácia v molekule eténu

Štruktúra väzby C=C

Nasýtený a nenasýtený – čo to znamená?

Nasýtené a nenasýtené zlúčeniny

Porovnanie vlastností väzieb C-C a väzieb C=C

Štruktúra alkénov

Názvoslovie alkénov podľa pravidiel IUPAC

Názvoslovie alkénov

Propén

Fyzikálne vlastnosti alkénov

Homologický rad alkénov

Homologický rad alkénov

Homologický rad alkénov

Štruktúrna izoméria alkénov

Štruktúrna izoméria alkénov

Obmedzená rotácia okolo väzby C=C

Geometrická izoméria v but-2-éne

Geometrická izoméria alkénov

Vlastnosti geometrických izomérov

Štruktúra alkadiénov

Štruktúra cykloalkénov

Alkadiény a cykloalkény