Súvisiace materiály

Štruktúra a vlastnosti amínov

Lekcia sa skladá z

Amoniak a amíny

Amíny sú deriváty amoniaku

Alkylové a arylové skupiny

Klasifikácia amínov

Štruktúra amínov

Názvoslovie najdlhšej alkylovej skupiny

Názvoslovie amínov ako derivátov uhľovodíkov

Systematické názvy

Precvičovanie názvoslovia amínov

Názvoslovie amínov

Štruktúra alifatických amínov

Teplota varu

Rozpustnosť vo vode

Zápach

Alifatické amíny: fyzikálne vlastnosti

Vlastnosti trietylamínu

Disociácia

Neutralizácia

Sila zásady

Najsilnejšia organická zásada

Alifatické amíny: vlastnosti zásad

Zásaditosť amínov

Vlastnosti anilínu

Štruktúra a zásadité vlastnosti aromatických amínov

Aromatické amíny

Niektoré biologicky významné amíny

Štruktúra a vlastnosti kvartérnych amónnych solí

Význam kvartérnych amónnych solí

Kvartérne amónne soli